Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

i_4345132.png

TLAČOVÁ SPRÁVA

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

 

Banská Bystrica, 17. 8. 2017

Víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017 sa stala Oravská Polhora, ktorá najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva s využitím rôznych foriem podpory na zachovanie ľudového folklóru, starostlivosť o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v 15. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. „Hodnotiaca komisia posudzovala prihlásené obce v zmysle pravidiel súťaže a v duchu motta aktuálneho ročníka európskej súťaže „myslieť dopredu“, ktoré odráža skutočnosť, že žijeme stále v zložitejšom svete, v ktorom každé rozhodnutie a opatrenie ovplyvní iné sektory. Motto by malo byť signálom, aby sme našu pozornosť upriamili na zmenenú realitu, prejavili sa ako objavitelia a odvážili sa vykročiť na cestu za pokrokom s inovatívnymi, kreatívnymi a trvalo udržateľnými opatreniami,“ konštatoval manažér súťaže Dedina roka Ing. Andrej Švec. Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera a partnerských organizácií.  

Druhé miesto v národnej súťaži obsadila obec Zemné (okres Nové Zámky) a tretie miesto obec Blatnica (okres Martin).

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo víťaznej obci Oravská Polhora v priebehu októbra 2017. Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže a spolupracujúcich organizácií, aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce.

Doplňujúce informácie:

Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Súťaž Dedina roka je začlenená do systému súťaží európskych štátov a regiónov, ktorých víťazi sa môžu za svoju krajinu uchádzať o Európsku cenu obnovy dediny.

Vyhlasovateľmi súťaže Dedina roka 2017 sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska, generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku.

Výsledky súťaže Dedina roka 2017

1. miesto:  Oravská Polhora (okres Námestovo)

2. miesto:  Zemné (okres Nové Zámky)

3. miesto:  Blatnica (okres Martin)

Dedina ako hospodár: 

Spišské Tomášovce (okres Spišská Nová Ves) „Za dlhodobo vyrovnaný a koncepčný prístup k vytváraniu priaznivých podmienok pre dynamický socioekonomický a spoločenský rozvoj obce“

Dedina ako maľovaná:

Miklušovce (okres Prešov) „Za kreatívne dotváranie harmonického vzhľadu dediny s dôrazom na detail“

Dedina ako klenotnica: 

Hronsek (okres Banská Bystrica) „Za príkladnú súčinnosť pri starostlivosti o pamiatky hmotného kultúrneho dedičstva a ich využívanie v aktivitách obce a rozvoji turizmu“

Pohorelá (okres Brezno) „Za udržiavanie jedinečného nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na naturel, miestnu hrdosť a tradičnú ľudovú kultúru“

Dedina ako pospolitosť:

Nižná Voľa (okres Bardejov) „Za súdržnosť a zanietenosť obyvateľov v udržiavaní tradičnej dedinskej pospolitosti, miestnej hrdosti, záujmovej a spolkovej činnosti“

Dedina ako partner:

Čirč (okres Stará Ľubovňa) „Za iniciatívnu realizáciu obecnej a nadobecnej spolupráce na všetkých úrovniach partnerstiev“

Nižný Hrušov (okres Vranov nad Topľou) „Za intenzívne budovanie a udržiavanie partnerstiev, strategické a koncepčné smerovanie obce“

Dedina ako hostiteľ:

Vinné (okres Michalovce) „Za využívanie prírodných a kultúrno-historických daností územia v prospech rozvoja cestovného ruchu, pri zohľadňovaní záujmov a prosperity miestnych obyvateľov“

Dedina ako záhrada:

Ocenenie nebolo udelené

Mimoriadna cena:  

Horný Tisovník (okres Detva) „Za znovuobjavenie a obnovu ľudových náhrobníkov a rozvíjanie duchovného odkazu minulosti“

Cena GP COOP Jednota s. d.: 

Bátovce (okres Levice) „Za oživenie komunitného života obyvateľov dediny a snahu o rozvíjanie nových tradícií“

Internetové hlasovanie verejnosti vyhrala obec Čirč (okres Stará Ľubovňa)

 

Charakteristika víťaznej obce Oravská Polhora

Kraj:  Žilinský

Okres: Námestovo

Rozloha katastra:  8 452 ha

Počet obyvateľov:  3 895

Starosta obce:  Ing. Michal Strnál

Oravská Polhora je najsevernejšou dedinou na Slovensku. Vznikla popri prastarej obchodnej ceste z Uhorska cez Oravu do Poľska. Prvá zmienka o  nej pochádza z  roku 1588. Obec bola založená na valaskom práve, čo sa dodnes odzrkadľuje v jej tradíciách. Obyvatelia sa živili drevorubačstvom, ovčiarstvom, dobytkárstvom, obchodom. Prírodným dedičstvom tohto územia sú pralesy a rašeliniská. V katastri obce sa nachádzajú aj jodo-brómové pramene, známe ako kúpele Slaná Voda. Liečivé účinky slanej jódobrómovej vody sa využívali na liečenie kožných, ženských, vnútorných chorôb a katarov horných dýchacích ciest. V súčasnosti sa slaná voda využíva iba ojedinele.   

Obec Oravská Polhora vyniká aj unikátnou gajdošskou a pastierskou kultúrou. Atrakciou pre návštevníkov je Gajdošská izba- Izba Cechu slovenských gajdošov, ktorá slúži ako pamätná izba a múzeum gájd. Turistov zase nadchne nádherná príroda pod Babou horou, ktorá učarovala aj významným osobnostiam a velikánom slovenskej literatúry. V obci sa nachádza Hviezdoslavova horáreň a múzeum života Pavla Országha Hviezdoslava. Hneď vedľa je expozícia spisovateľa Mila Urbana.

O výchovu a rozvoj detí sa v obci starajú dve Základné školy s materskou školou. Školy sú zapojené do projektu Zelená škola, ktorý je súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete. Žiaci sa zúčastňujú prednášok k separácií odpadu, besied s lesníkmi, zelených hliadok, čisteniu cyklotrás aj okolia, a šijú textilné tašky z nepotrebných látok. Miestnu hrdosť obyvateľov tvoria hlavne prvky ľudovej kultúry a prírodné prostredie Oravských Beskýd. Občania Oravskej Polhory sa radia medzi etnografickú skupinu Beskydských goralov, goralské nárečie je dodnes veľmi živé. Zakladajú si na svojej silnej špecifickej ľudovej tradícií, preto obec vypracovala systém hudobného vzdelávania. Gajdy, píšťalky a iné hudobné nástroje zapožičiava do rodín a žiakom, ktorí navštevujú hudobné kurzy. A to všetko bezplatne.            

V Oravskej Polhore majú aj vlastný medzinárodný gajdošský festival s názvom Gajdovačka. Každoročne sa festivalu zúčastňujú nielen domáci, ale aj medzinárodní hostia. Gajdy a gajdošská kultúra boli aj vďaka aktivitám obce v roku 2015 zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a neskôr sveta – UNESCO.         

Oravská Polhora a jej okolie sú vyhľadávanou a obľúbenou destináciou domácich aj zahraničných turistov. Okrem spoznávania krás prírody sú tu možnosti cykloturistiky, zimných a letných športov. V oblasti cestovného ruchu je perspektíva ďalšieho rozvoja najmä v kúpeľníctve a v kongresovom turizme.

 

Obec sa prezentuje na webových stránkach:

http://www.oravskapolhora.sk/sk/

http://www.e-obce.sk/obec/oravskapolhora/oravska-polhora.html

https://sk-sk.facebook.com/OravskaPolhora.official/

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka