Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Budúci týždeň zasadne školská sekcia Rady ZMOS

opravy_rekonstrukcia_6.JPGBratislava – 9. októbra 2017 – V poradí šieste zasadnutie odbornej sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport sa uskutoční v pondelok 16. októbra 2017 v priestoroch kancelárie ZMOS. Rokovanie sa sústredí na regionálne školstvo, šport a autorské poplatky v kultúre.

Členovia odbornej sekcie sa po prerokovaní informácií z legislatívneho procesu zamerajú na odpočet plnenia uznesení z V. zasadnutia sekcie. Následne sa budú venovať rozpracovaniu požiadaviek snemov regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov 28. snemu ZMOS. Predseda sekcie Branislav Grimm bude informovať o rokovaniach k autorským poplatkom SOZA. Členovia odbornej sekcie sa tiež sústredia na súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí a to v rámci materiálu vypracovaného expertmi v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Po bude rôzne a diskusii bude ukončené rokovanie sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Počet sekcií a počet ich členov určuje Rada ZMOS. Tvoria ich členovia Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti, schádzajú sa podľa potreby, spravidla štyrikrát ročne. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca a tajomník rady expertov 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka