Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Božena Kováčová: Pripravuje sa nový zákon. My budeme aktívni.

socialna_sekcia.jpgBratislava – 8. júna 2017 - Sociálna sekcia rokovala 29. mája 2017 v Janovej Lehote. Kľúčovou témou rokovania bola príprava novely zákona o sociálnych službách, ktorej znenie je pre mestá a obce v nadchádzajúcom období mimoriadne dôležité. Predsedníčka sociálnej sekcie považuje novelu zákona za dôležitý tak z hľadiska financovania, ako aj kompetencií.

           

Základná zmena vo financovaní

„Návrh zmien v novele zákona o sociálnych službách v sebe nesie základnú zmenu financovania v oblasti zrovnoprávnenia verejných a neverejných poskytovateľov, výška príspevku bude viazaná na  stupeň odkázanosti  klienta, resp. klientov, ktorým zariadenie poskytuje svoje služba. Príspevok, ktorý bude môcť poskytovateľ sociálnej služby získať bude musieť byť použitý na mzdové náklady zamestnancova,“ hovorí predsedníčka sociálnej sekcie Božena Kováčová a ďalej dopĺňa: „Čo sa týka zrovnoprávnenia, ako aj väzby výšky štátneho príspevku priamo na občana podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe je dobré a tomu musíme vyjadriť jednoznačnú podporu. To platí aj pri návrhu, ktorý sa týka výlučného použitia štátneho príspevku na mzdy.“

Z výsledku rokovania sekcie vyplývam že sekcia ZMOS odmieta, aby sa zákonom určovala výška doplatku samospráv za sociálnu službu pre neverejných poskytovateľov. „V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že rozsah výšky nie je možné určovať zákonom. Tvorba obecných rozpočtov sa riadi zákonom o rozpočtových pravidlách pričom o rozpočte rozhodujú poslanci hlasovaním v zastupiteľstve. Pre nás zostáva naďalej neprijateľné to, aby došlo k dofinancovaniu sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi,“ približuje postoje ZMOS predsedníčka sekcie a starostka obce Janova Lehota.

           

Nechajte to na samosprávy

Mestá a obce musia pre svojich obyvateľov zabezpečiť sociálne služby v zmysle zákona. Preto by malo byť vecou každej samosprávy, aby si sama určila výšku a formu doplatku. Rovnako by malo byť vecou slobodného rozhodnutia samosprávy, aby si upravila podmienky za ktorých si sociálnu službu v prípade potreby u neverejného poskytovateľa pre svojho obyvateľa objedná.

Predsedníčka sociálnej sekcie v tejto súvislosti hovorí: „Samosprávam (tak obciam ako aj VUC) sa navrhuje/zavádza povinnosť vydať písomné vyjadrenie, ako súčasť žiadosti konkrétneho žiadateľa pre poskytnutie štátneho príspevku na sociálnu služba, v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb (alebo koncepciou rozvoja kraja).  Z pohľadu ZMOS  ide o administratívnu záťaž najmä v prípade malých obcí, pričom o príspevok sa bude žiadať opakovane každý rok.“  

ZMOS pri tvorbe novely zákona upozorňuje na to, že komunitné plánovanie (na strane samospráv) nemôže byť hlavným regulátorom poskytovania štátneho finančného príspevku. Tento nástroj pritom nespochybňuje, ale považuje za zbytočné budovať sociálne služby na tomto pilieri. Otázkam komunitného plánovania, čo sa týka procesu jeho tvorby ale aj jeho úzkeho naviazania na tvorbu obecných rozpočtov v sociálnej oblasti bude venovaný aj jeden z výstupov projektu CSD II., tejto otázke  sa bude venovať aj  sekcia sociálnych vecí do budúcna.

Predsedníčka sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS Božena Kováčová v závere rokovania opätovne upozornila členov sekcie o dôležitosti pripravovanej novely. „O to viac budeme aktívni, aby sme dokázali vytvoriť legislatívne priaznivé prostredie pre riešenie tak citlivých otázok ako je celá šírka sociálnych služieb v prostredí miest a obcí,“ uzavrela Božena Kováčová.

 

Michal Kaliňák
hovorca ZMOS 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka