Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Blíži sa rokovanie sekcie zdravotníctva Rady ZMOS

Bratislava – 4. apríla 2017 – Predseda sekcie zdravotníctva Rady ZMOS a primátor mesta Ružomberok Igor Čombor zvolal na 10. apríla 2017 jej rokovanie. Uskutoční sa v Bešeňovej k viacerým zdravotníckym témam.

Po otvorení sa budú členovia sekcie venovať vyhodnoteniu úloh z uznesenia 27. snemu ZMOS a vyhodnotenie požiadaviek zo snemov regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov delegátov 27. Snemu ZMOS nezahrnutých do snemových dokumentov. Ďalej prerokujú stanovisko k Žiadosti o zachovanie pracoviska Ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v a stanovisko k žiadosti Únie  poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Zároveň im bude predložená informácia o projekte Centrum sociálneho dialógu CSD II/  a záveroch z odbornej konferencie „Problematika bývania  v podmienkach  marginalizovaných komunít, ktorá sa uskutočnila 15. marca 2017 v Štrbskom Plese v rámci aktivít národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Po tomto bode bude následovat rôzne a ukončenie rokovania. 

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Pri Rade ZMOS pôsobí 10 odborných sekcií. 

 

zmos

 


 

Aktuálne

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku pri ...viac...

Zverejnené 9.6.2017


 

Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  pripravuje národný projekt „Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja“, ktorý by mal byť financovaný z fondov EÚ a hľadá ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

EŠIF 2014-2020

Operačný program ľudské zdroje

Zverejnené 4.7.2017


 

Interreg Europe - projektový zámer poľského partnera

Pri príležitosti plánovaného otvorenia tretej verejnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe (termín otvorenia: 1.3.2017-30.6.2017) si ...viac...

Zverejnené 24.1.2017
Aktualizované: 25.1.2017


 
ÚvodÚvodná stránka