Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017


 

Aj pre letné sedenia platia pravidlá

Komuniké zo 17. rokovania Rady ZMOS

Ktoré mesto alebo obec získa ocenenie Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu za rok 2017?

Čo sa dozviete v novom čísle Obecných novín?

Odborné semináre k sociálnym veciam začínajú Nitrou

Pozvánka na odborný seminár " Sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v zrkadle nových zákonov“

VÚB už tretí rok finančným partnerom ZMOS

Súčasné problémy v regionálnom školstve z pohľadu miesta obcí

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2018 - oznámenie

Účastníci workshopu formulovali jasné závery

Program sekcie pôdohospodárstva

Školská sekcia sa venovala aj kultúre a poplatkom SOZA

Na sekcii dominovala energetická efektívnosť a rozvoj cyklodopravy

Pozor na ponuku divadelného predstavenia!

Štartuje 5. ročník národnej kampane Do práce na bicykli

Zdenko Krajčír hosťom relácie v televízii Hospodárskych novín

U nás sa dejú veci!

Lokálna hospodárska politika v komplexnej štúdii

Problematika školstva v podmienkach marginalizovaných skupín

ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám

Komuniké zo 16. rokovania Rady ZMOS

Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám

ZMOS má zásadné pripomienky k poplatku za uloženie odpadov

Stručné zhrnutie analytickej štúdie k problémom regionálneho školstva

Novoročné prijatie prezidentom Slovenskej republiky

ZMOS vydal analytickú štúdiu mapujúcu súčasné problémy regionálneho školstva a východiská

Podpora miestnej ekonomiky rozvíja regióny

Dotácie obce na športové kluby

Zdenko Krajčír: Zbytočná panika a ochrana samosprávneho školstva

Pre samosprávu je dôležitá podpora miestnej ekonomiky

Zimná údržba je o povinnostiach aj trpezlivosti

Podnikanie v samospráve: zamestnanosť, služby, zisk

Jozef Turčány: Fiškálna decentralizácia nie je prekážkou pri budovaní sociálneho štátu

Vyhlásenie predsedu ZMOS Michala Sýkoru k voľbám do VÚC

V Bratislave rokovala školská sekcia

ZMOS organizuje školenie k pravidlám legislatívneho procesu

O dĺžke jesenných prázdnin rozhodnú riaditelia škôl

Mestá a obce sa pripravujú na dôstojnú Pamiatku zosnulých

Finančná sekcia sa sústredila na rozpočet a ekonomické opatrenia

Prezentácia k zodpovednému rozpočtovaniu

Jesenným upratovaním bojujeme proti čiernym skládkam

Komuniké zo 14. rokovania Rady ZMOS

Eduzber je o peniazoch na školy a školské zariadenia

IROP aj pri materských školách ukázal svoj prínos

Septembrové rokovania odborných sekcií ZMOS

Výzva na deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení

Dobrá správa pre obecné školy. Sú oslobodené od koncesionárskych poplatkov.

ZMOS pripravuje semináre k príprave rozpočtov

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

Počas horúčav sa chladia aj ulice

Výsledkom rokovaní je všeobecný kompromis na platoch

ZMOS spúšťa analýzu mestských firiem

Michal Sýkora: Nevkusná reklama špatí územie. Spoločne to chceme riešiť.

Tento týždeň rokuje Rada ZMOS

Božena Kováčová: Pripravuje sa nový zákon. My budeme aktívni.

ZMOS chce podporovať lokálnu hospodársku politiku

ZMOS po 28. sneme

Regionálne školstvo v širších súvislostiach

O titul Dedina roka 2017 zabojuje 20 obcí

ZMOS podpísal memorandum s vládou. Podporuje riešenie PRV a MAS.

Sociálna politika v trendoch a súvislostiach

Pred snemom rokovala Komora obcí

Web ZMOS aj ako vzdelávací kanál

Sekcia verejnej správy aj o novele zákonov

Komuniké z 11. rokovania Rady ZMOS

Letné terasy sú aj príležitosťou na študentské brigády

Detské ihriská a športoviská sa pripravujú na svoju „sezónu“

Finančná sekcia o daniach, školstve, rozpočtových pravidlách aj informatizácii

Poplatky SOZA treba riešiť vecne

Pred májovým snemom zasadne Rada ZMOS

Blíži sa rokovanie sekcie zdravotníctva Rady ZMOS

Aj ZMOS je Centrom sociálneho dialógu

Brigády v plnom prúde: upratujú samosprávy, dobrovoľníci aj nezamestnaní

V centre pozornosti mestské témy

ZMOS odmieta skreslené videnie problematiky odpadov

Učiace sa Slovensko

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

ZMOS podporí návrh na zmiernenie tvrdosti zákona

Nové výzvy na eurofondy

Potravinová pomoc bude pokračovať

Výkon školstva na pleciach samospráv

Spolupráca pri spätnom zbere pneumatík zvýši ochranu životného prostredia

Zdenko Krajčír: Samosprávy sú v školstve štedré. Kritika je skôr ohováraním

Odpady a poplatok za skládkovanie

ZMOS oceňuje výsledky rokovania

Legislatívna pomôcka II. k poplatku za miestny rozvoj

Východiská a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017.

ZMOS presadil nezníženie normatívu na žiaka

ZMOS vyhlásil ďalší ročník prestížnej súťaže

ZMOS naďalej rastie

ZMOS má Kanceláriu prvého kontaktu

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017Vytlačiť
 

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2017 - oznámenie

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne zverejňuje výšku priemerných bežných výdavkov na dieťa v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za predchádzajúci kalendárny rok - 2016.  Táto predstavuje sumu 12.838,- Eur.

Z tejto sumy sa odvíja výška finančných prostriedkov, ktorú je obec povinná vyčleniť  zo svojho rozpočtu na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a ktorú obec poskytuje dieťaťu umiestnenému  v detskom domove. Ide o sumu 106,98,- Eur

(§ 64 a § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov obec spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa).

http://www.upsvar.sk/detske-domovy-a-ine-zariadenia/priemerny-bezny-vydavok-na-nasledujuci-rok.html?page_id=149325


 
 
ÚvodÚvodná stránka