Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Aktuality


 

Rokovanie Rady ZMOS sa konalo 20. mája v Bratislave

Sídla a biodiverzita: príležitosti pre obce a mestá

Za dlhoročnú prácu v samospráve a v orgánoch ZMOS

Súťaž Dedina roka 2015

Koordinácia ochrany detí pred násilím

Úspory energie v obciach a mestách pozvánka na konferenciu

Komuniké z 26. snemu ZMOS

Novým predsedom ZMOS sa stal Michal Sýkora

Príhovor podpredsedu ZMOS Vladimíra Bajana na 26. sneme

Oskar bez bariér za rok 2014

MODELOVÝ PROCES EIA - ŠKOLENIE

Medzinárodná konferencia o spolupráci samospráv

List predsedu ZMOS predstaviteľom samosprávy

Používanie pyrotechniky v mestách a obciach

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Vyhlásenie fotosúťaže: Cudzinci medzi nami

Ponuka Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO

Spúšťa sa proces hľadania spravodlivejšieho prerozdelenia financií medzi mesto a mestské časti

Odborne a zodpovedne pri ochrane životného prostredia

Miestny úrad Vajnory hľadá kontrolóra

Horské oblasti Slovenska – možnosti podpory ich udržateľného rozvoja.

Dôležitá informácia

Európske hlavné zelené mesto

KDH navrhovanou novelou nič nevyrieši

Viac z Environmentálneho fondu pre samosprávy

Obce a mestá budú musieť nakupovať cez elektronické trhovisko

Lipšicove fatálne omyly

Aplikácia elektronického kontraktačného systému (EKS) v procese verejného obstarávania - najnovšie poznatky z oblasti elektronického trhoviska

Informačné dní k procesu EIA s dôrazom na novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Tlačová konferencia NOVA – reakcia ZMOS

Čo deti potrebujú

Nadácia pre deti Slovenska spustila internetový portál Čo deti potrebujú - www.codetipotrebuju.sk. Jeho cieľom je prinášať aktuálne informácie o potrebách detí a mladých ľudí. Obsahuje účinné opatrenia a praktické návody ako napĺňať ich potreby hlavne na komunitnej úrovni.
 

Infozákon ide do pripomienkového konania

Nové zloženie slovenskej delegácie vo Výbore regiónov na funkčné obdobie 2015-2019

POZOR ! ZMENA TERMÍNU ROKOVANIA 26. SNEMU ZMOS

Výzva pre mestá a obce - Európske hlavné mesto mládeže

Čistenie chodníkov

Združenie miest a obcí Slovenska nepovažuje poslanecký návrh novely zákona o tepelnej energetike za dobrý.

PRVÁ REGIONÁLNA ADAPTAČNÁ STRATÉGIA NA KLIMATICKÚ ZMENU JE STRATÉGIA HORNEJ ONDAVY

RIEKA ONDAVA OČAMI DETÍ

VYŠKOLENÉ, PROJEKT BUK POKRAČUJE PILOTNOU SCHÉMOU ZAVÁDZANIA POLITÍK INTEGRÁCIE

Pozor na zmeny vo verejnom obstarávaní!

Dajte vedieť o dobrých riešeniach

OSKAR BEZ BARIÉR – jedenásty ročník súťaže

Ponuka na nadviazanie spolupráce s obcou z Albánska, Gruzínska, Chorvátska, Maďarska alebo Moldavska

POZVÁNKA: VZDELÁVACÍ PROGRAM BUK - ZÁVEREČNÝ ŠKOLIACI CYKLUS

Ponuka na nadviazanie partnerskej spolupráce (Dobruška - ČR)

Odborná konferencia projektu Ondava pre život (19. - 20. január 2015 - Nižná Polianka)

Zákon o tepelnej energetike

Financie a dane v miestnej samospráve

Ministerstvo financií pripravilo komfortný prístup k daňovým formulárom

Podujatie - Technika pre mestá a obce

POZVÁNKA: VZDELÁVACÍ PROGRAM BUK - DRUHÝ ŠKOLIACI CYKLUS

PREZENTAČNÉ ŠKOLENIE ROZPOČTOVÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU – RISSAM.VÝKAZY

Príhovor podpredsedníčky ZMOS V. Krakovskej na otváracej konferencii projektu Ondava pre život

Otváracia konferencia projektu Ondava pre život

Zákon o miestnych daniach

Národný projekt Komunitné centrá

Posledné rokovanie orgánov ZMOS pred komunálnymi voľbami

Spoločné rokovanie zástupcov Komory obcí SMO ČR a ZMOS

Zákon o obecnom zriadení má 24 rokov

Vážme si výdobytky ústavy

Pozvánka na školenia - integračné politiky a riešenie komunitných konfliktov (Projekt BUK)

Vzdelanostný cenzus

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Výzva Úradu vlády SR – podpora športu v roku 2014

Výzva pre dodávateľov Informačných systémov obcí a miest

Projekt Environmentálne vzdelávanie

Projekt ONDAVA PRE ŽIVOT

Projekt Komunity priateľské deťom

Slovenská kronika 2014

Na Štrbskom Plese rokovala Rada Združenia miest a obcí Slovenska

Výzva k spolupráci pre mestá a obce v rámci projektu BUK

25. snem Združenia miest a obcí Slovenska

Víťazom jubilejného desiateho ročníka súťaže OSKAR BEZ BARIÉR sa stala MČ Bratislava - Petržalka

Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“

Cena Slovenskej republiky za krajinu

Progresívne, cenovo dostupné bývanie - 2. odborná konferencia pre samosprávy

V Žiline rokovalo Predsedníctvo a Rada ZMOS

Klub komunálnej politiky o dobrovoľných hasičoch

Dôležité upozornenie – zmeny v postupoch verejného obstarávania

Nové formy starostlivosti o seniorov v podmienkach slovenských miest

Stanovisko ZMOS k výsledkom rokovania ministerstva dopravy s autodopravcami

Občianske poradenstvo - účinná pomoc spoločnosti

Informačné dni projektu HELPS

Slovenské a moldavské samosprávy začínajú spolupracovať

Informácia o novele Zákona o verejnom obstarávaní

Informačné odborné semináre k aplikácii nového zákona o pomoci v hmotnej núdzi - prezentácia

Rokovanie predstaviteľov ZMOS s predstaviteľmi vlády

Stretégia rozvoja kultúry SR

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

ZMOS rokoval s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o realizácii zákona o hmotnej núdzi

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a ZMOS

Stanovisko ZMOS k rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Dedina roka 2013

Unikátna technológia v Krajnom posúva Slovensko o krok dopredu oproti ostatným krajinám EÚ

Budovanie kapacít miestnych orgánov pre začleňovanie Rómov

Obce a mestá žiadajú vrátenie podielu na daniach na pôvodných 70,3 %

Komuniké z rokovania predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády SR Róbertom Ficom

Výskum riešenia konfliktov v komunitách v stredoeurópskom priestore

Program obnovy dediny 2014

Významné investície obce neodmietajú

Financie na voľnočasové aktivity budú pod kontrolou

Príprava veľkých investícií sa zmení, poslanci odobrili kritizovanú novelu

Odborné stretnutia štatutárov miest a obcí ku konsolidácii verejných financií a k memorandu o spolupráci medzi vládou SR a ZMOS pri realizácii rozpočtovej politiky

Oskar bez bariér za rok 2012

Stanovisko ZMOS k účelovému viazaniu finančných prostriedkov na centrá voľného času

Pripomienky ZMOS k zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Spolupráca ZMOS a KIA Motors Sales Slovensko

Finančné prostriedky miest a obcí musia zostať na ich vlastných účtoch

Dotácia na zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva

Informácia o možnostiach kontaktu s Kanceláriou verejného ochrancu práv


GENERÁLNI PARTNERI
Dcérske spoločnosti ZMOS
Projekty ZMOS
MEDIÁLNY PARTNER

6865872

Úvodná stránka