Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality


 

Zimná služba v mestách a obciach

Samosprávy pripravujú marcové parlamentné voľby

Pozvánka na záverečné školenie "Dobré príklady z praxe" (Spišský Hrhov, 28.11.)

Pozvánka na školenie "OPATRENIA HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE V ROZSAHU PÔSOBNOSTI OBCE" (Bratislava, 30.11.)

Pozvánka na školenie "BUDOVANIE SIETE REGIONÁLNYCH KOORDINÁTOROV ZMOS PRE ANALYTICKÉ ČINNOSTI NA ÚROVNI MÚS" (L. Mikuláš, 26. - 28. 11.)

Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje navýšenie peňazí na podporu bývania

Schválený štátny rozpočet dáva samosprávam jasnejšiu predstavu

Efektívna komunikácia samospráv

Školenie: Dobrovoľná požiarna ochrana a samospráva (25.11.2015) PLNE OBSADENÉ

Predpokladaný prepočet výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2016

Spoločné rokovania sú o riešeniach, nie o problémoch

Konferencia: Transformácia sociálnych služieb (19.-20.11.2015) PLNE OBSADENÁ

Informácia o monitorovaní volieb do orgánov miestnych samospráv na Ukrajine

Mestá a obce budú potrebovať ďalšie peniaze na likvidáciu čiernych skládok

Niet miesta bez histórie

Pozvánka na školenie "Vybrané aspekty legislatívy životného prostredia a kompetencií obcí" (Žilina, 20.11.2015)

Pozvánka na školenie "Mediálne stratégie, alebo ako komunikovať s médiami?" (S.N.Ves - 19.11.; R. Sobota - 20.11.)

Pozvánka na školenie "Dobrovoľná požiarna ochrana a samospráva" (Trnava, 25.11.)

Pozvánka na školenia "Aktívna politika trhu práce a inkluzívna samospráva z pohľadu platnej legislatívy" (23. - 25.11.)

Komuniké zo 4. rokovania Rady ZMOS

ZMOS oslávil 25 výročie svojho založenia

Lepšia orientácia v problematike

Príhovor predsedu ZMOS Michala Sýkoru na 25. výročí založenia ZMOS

Konferencia: Všeobecná vnútorná správa a kompetencie na súvisiacich úsekoch, sťažnosti a kontrola (26.-27.11.2015) PLNE OBSADENÁ

Poznatky prinesú priame odpovede

Moderné mestá, dynamické obce. Ďalšie výzvy a riešenia

Od konca októbra zvýšený limit pri verejných obstarávaniach

Pozvánka na dvojdňovú odbornú konferenciu "Transformácia sociálnych služieb" (Banská Bystrica, 19.-20.11.2015)

Mestá a obce sa pripravujú na Dušičky

Spolok pre obnovu dedinu oslavuje 15. narodeniny

Pozvánka na dvojdňovú odbornú konferenciu Všeobecná vnútorná správa a kompetencie na súvisiacich úsekoch, sťažnosti a kontrola (Demänovská Dolina, 26.-27.11.2015)

Šesť desiatok odborníkov pripravených pre prax

Konferencia: Úloha miest a obcí v integrácií MRK (05.-06.11.2015) PLNE OBSADENÁ

Pozvánka na dvojdňovú odbornú konferenciu „Niet miesta bez histórie, alebo kultúrne dedičstvo a samospráva“ (Demänovská Dolina, 12.-13.11.2015)

Pozvánka na odborné školenie Mediálne stratégie, alebo ako komunikovať s médiami?

Získajte ocenenie Komunita priateľská deťom!

Prijatie delegácie islandských samospráv

ZMOS navštívili českí senátori

ZMOS rokovalo s politickými stranami a hnutiami

Pozvánka na dvojdňový odborný seminár ÚLOHA MIEST A OBCÍ V INTEGRÁCII MRK (Demänovská Dolina, 5.-6.11.2015)

Konferencia: výkon kompetencií a služieb pre oblasť školstva (10. – 11.11.2015) PLNE OBSADENÁ

Samosprávy čaká vzdelávacia jeseň

Pozvánka na školenie "Postavenie a konanie samospráv v procesoch SEA a EIA" (L. Mikuláš, 27.10.2015)

ZMOS pripravil pre samosprávy takmer tri desiatky metodických materiálov

ŠKOLENIE DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA A SAMOSPRÁVA V KOŠICIACH a LIPTOVSKOM MIKULÁŠI PLNE OBSADENÉ, VOĽNÉ MIESTA SÚ EŠTE NA ŠKOLENIE V TRNAVE

Kalendár vzdelávacích podujatí ZMOS

Samosprávy by mali v sociálnych službách sledovať aj starnutie

Súťaž Dedina roka 2015

Pozvánka na odborný seminár „Realizácia politík v oblasti životného prostredia na lokálnej úrovni“ (Demänovská Dolina, 28.-29.10.2015)

Pozvánka na odborné školenie "DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA A SAMOSPRÁVA"

Pozvánka na jednodňový odborný seminár "ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A VÝCHODISKÁ RODOVEJ ROVNOSTI, NÁSILIE NA ŽENÁCH A DOMÁCE NÁSILIE" (L. Mikuláš - 5.10.2015)

Komuniké z 2. rokovania Predsedníctva ZMOS

Zvýšený limit pre verejné obstarávania

ZMOS začína prieskumy v samosprávach

Združenie miest a obcí Slovenska rozširuje univerzitný knižný fond

Záujmové vzdelávanie má zmysel, keď je atraktívne

Z pohľadu samosprávy ústavu netreba meniť, ale napĺňať obsahom

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

ZMOS dáva do pozornosti mapový portál katastra

Na matrike vybavíte viac

Blíži sa termín na podanie žiadosti v rámci programu Európa pre občanov 2014-2020 - semináre a konzultácie pre záujemcov o grant

Absolventská prax je šanca na prvé zamestnanie

Mestá a obce robia všetko preto, aby školy boli útulným druhým domovom

Predsedníctvo ZMOS vyjadruje podporu poslaneckej iniciatíve k školským radám

Obecné kroniky sú pečaťou histórie

Verejné zamestnávanie si zaslúži legislatívne ukotvenie

V novom zákone vidíme riziká, ktoré treba odstrániť

Pozvánka na konferenciu

Koordinácia ochrany detí pred násilím

Novým predsedom ZMOS sa stal Michal Sýkora

List predsedu ZMOS predstaviteľom samosprávy

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

8293249

30.11.2015
ÚvodÚvodná stránka